Testometr - miernik rezystancji, miernik impedancji pętli zwarcia

Pomiary - mierniki rezystancji

Rezystancja to opór czynny stawiany przez przewodnik bądź element obwodu przepływowi prądu. Od dokonania poprawnego pomiaru rezystancji zależy prawidłowe funkcjonowanie wielu urządzeń, a także systemów zabezpieczeń. Umożliwia także szybkie przeprowadzenie napraw sprzętu. Stosowane są obecnie trzy metody wykonania tej czynności: metoda techniczna, z wykorzystaniem multimetra cyfrowego, za pomocą mostka. Wybór techniki uzależniony jest od wielu czynników.

Oferta: miernik impedancji pętli zwarcia

Impedancja pętli zwarcia

Przeprowadzenie pomiarów impedancji pętli zwarcia ma na celu określenie, czy moc wyłączeniowa wyłącznika przewyższa moc wyliczoną z prądu zwarcia. Uzyskana wartość wraz z określeniem wielkości napięcia znamionowego instalacji określają prąd zwarcia, czyli ten, który płynie przy zwarciu zacisków zasilających.

Mała rezystancja

Wykonanie pomiarów małych rezystancji następuje przy badaniu rezystancji połączeń spawanych, szyn wyrównawczych, styków, połączeń kabli czy cewek o niskiej oporności. Metoda ta może być także wykorzystywana przy badaniu uzwojeń elektrycznych , jak transformatory czy silniki. Można wykonać je z zastosowaniem różnych metod.

Uziemienie

Przeprowadzenie pomiarów rezystancji uziemienia ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Pozwala wykonać prawidłowy system zabezpieczający, w którego obecności prąd przebicia powoduje zadziałanie zabezpieczeń. Czynności wykonuje się przy prądzie przemiennym z zastosowaniem metody technicznej bądź kompensacyjnej.

Izolacja

Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji odbywa się z reguły w warunkach eksploatacyjnych. Celem tej czynności jest ustalenie rzeczywistego stanu izolacji, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo. Systematyczne przeprowadzanie takich kontroli pozwala na wcześniejsze wykrycie złego stanu izolacji, uniknięcie awarii i pożaru, zapewnianie długiej eksploatacji sieci.

Adresy do firmy

  • Biuro Katowice
  • ul. Katowicka 60C/13
  • 40-063 Katowice
  • Tel: 667 555 199
  • info@testometr.pl

Kanał TV